Villkor

Allmänna villkor

När du genomför att köp hos oss, godkänner du också våra allmänna villkor och återbetalningspolicy.

Me Time hittar du på Axel Kumliens väg 13, 681 37 Kristinehamn, våra tjänster finns här samt även vid Asphyttan 135, 682 92 Filipstad. Våra tjänster erbjuds via www.metimeyoga.se här kan du köpa månadskort och krediter att boka klasser för samt yogarelaterade produkter.

Dessa användarvillkor gäller för dig som är kund (i texten nedan beskriven som kunden) hos Me Time. Genom att kryssa i rutan ”Jag har läst och godkänt användarvillkoren” när du registrerar ett konto, inleder ett samarbete, deltar vid klasser eller workshops som vi genomför, lämnar en bokningsförfrågan eller blir kund hos Me Time förbinder du dig att följa användarvillkoren.

Dessa användarvillkor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som dessa kundvillkor berör. Du uppmärksammas på att särskilda villkor kan komma att gälla för visst erbjudande. Särskilda villkor för erbjudanden gäller som tillägg till dessa villkor.

Vi tycker om barn, men tyvärr finns det ingen möjlighet att ha med barn till vår studio under tiden du själv yogar. Får du problem att gå en dag pga barnvaktsbrist är du självklart välkommen en annan dag än den du bokat dig på.

Köpvillkor

Personligt konto hos Me Time

För att kunna genomföra köp av yogarelaterade produkter, enstaka klass eller månadsprenumeration behöver kunden ha ett användarkonto hos www.metimeyoga.se Kunden behöver själv skapa sitt konto för bokning och ytterligare ett konto för inköp av yogarelaterade produkter. Dessa konton använder sedan kunden vid kommande och framtida köp. Kundens konton finns kvar till dess att kunden själv valt att avsluta dennes konton eller i upp till 6 månader efter senast genomförda köp eller utgången prenumeration.

Användarkrav Kund hos Me Time

Du som kund är över 18 år och måste uppge korrekt namn, personnummer, mailadress, postadress, telefonnummer och betalningsinformation. Du är skyldig att uppdatera dessa uppgifter om de vid någon tidpunkt skulle förändras.

www.metimeyoga.se ägs av Me Time. Samtlig information och bilder publicerade på hemsidan ägs av företaget och får inte kopieras utan tillåtelse.

På hemsidan www.metimeyoga.se är det möjligt att köpa yogarelaterade produkter, månadsprenumerationer och engångskrediter. Våra tjänster och produkter anges alltid inklusive moms i svenska kronor.

Vid köp av yogarelaterade produkter ser kunder det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar i kundvagnen. Produkten kan betalas med Swish i samband med leverans alternativt via faktura med 10 dagars betalningstid från köptillfället.

Vid köp av prenumeration eller krediter för bokning av klasser ser kunden det totalt priset inklusive alla avgifter så som moms på sidan för köpet. I direkt anslutning till genomfört köp erhåller kunden en faktura till den registrerade e-postadressen, denna faktura skall vara betald inom 10 dagar från köptillfället. Vid försenad betalning tillkommen en påminnelseavgift på 60 kr samt 8% dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning av påminnelse går processen vidare med inkassokrav där ytterligare 180 kr debiteras. I det fall betalningen inte inkommer i direkt anslutning till påminnelsen kommer kundens konto att spärras fram tills dess att betalning är erhållen. Så snart betalningen inkommit till Me Time kommer bokningssystemet att visa kvitto för genomfört köp (tänk på att Yoga i många företag räknas som friskvård, och du kan vid uppvisande av kvitto erhålla ersättning från din arbetsgivare, läs mer om detta under kapitlet för friskvård).

Efter genomfört köp av prenumeration kan kunden fritt boka klasser i bokningssystemet. En prenumeration är giltig från det datum då prenumerationen aktiverats och sedan fram tills dess att den sagts upp och det blivit slutet av uppsägningsmånaden. Prenumerationen förnyas automatiskt varje månad fram till dess att kunden säger upp sin prenumeration. Vid uppsägning av prenumerationen är det möjligt att boka klasser till dess att aktuell period gått ut. Alltså i det fall prenumerationen är giltig mellan 1 september till 1 oktober och sägs upp den 5 september, gäller prenumerationen fram till 1 oktober (kl. 00.00) och det är inte möjligt att avsluta den tidigare eller erhålla ersättning då prenumerationen inte nyttjats. Under tiden som prenumerationen är giltig kommer kunden att erhålla en faktura med månadskostnaden varje månad, 10 dagar innan tiden för månadsperiodens slut. Således är uppsägningstiden för månadsprenumerationen den tid som är kvar av aktuell månadsperiod. I det fall kunden erhållit en faktura för nästkommande period och säker upp sin prenumeration innan nästa månadsperiod har sin början kommer fakturan att makuleras och kundens bokade klasser efter slutdatumet att ställas in.

I det fall kunden bokat en plats och inte kommer till klassen eller avbokar sin plats senare än 24 timmar innan klassen börjar debiteras kunden priset av en engångsklass. Således dras en kredit från kundens konto och i det fall kunden har månadsprenumeration kommer kunden att faktureras en kostnad om 100kr i straffavgift. För återkommande fall av bokning utan deltagande kommer kundens konto att stängas av.

Vid köp av krediter fyller kunden på sitt konto med bokningsbara krediter. Dessa är giltiga under 1år från inköpsdatum och det är möjligt att köpa flera krediter samtidigt. Vid bokning av en klass kommer den äldsta krediten att användas först. Vid bokning och utebliven närvaro alternativt vid avbokning senare än 5h innan klassen börjar debiteras kunden en kredit (den kredit som använts för bokning återbetalas ej).

När kunden genomför ett köp av Me Time är kunden medveten om och accepterar att det innebär att kunden åtar sig ett betalningsansvar. Försäljning kan ej ske till omyndig (under 18 år eller omyndig på annan grund).

Alla bokningar och köp görs via vår hemsida www.metimeyoga.se i bokningssystemet eller webbutiken. För att kunden ska kunna göra en bokning eller ett köp behöver kunden registreras i systemet. Bokningssystemet och webbutiken använder olika gränssnitt och därför behöver kunden ha två användarkonton. Självklart kan kunden ta kontakt med oss för att få hjälp med sin bokning.

Boka din klass genom att skapa ett användarkonto i bokningssystemet på www.metimeyoga.se, välj sedan en betalform och erhåll en faktura via den registrerade eposten. Din faktura kan betalas via Swish eller bankgiro, detta skall göras inom 10 dagar från köptillfället och i det fall inbetalning är sen eller uteblir tillkommer påminnelseavgift

Ångerrätt

Enligt svensk lagstiftning har kunden 14 dagars ångerrätt när kunden handlat online. När kunden anmäler sig till våra yogaklasser, utbildningar eller workshops är det 14 dagar ångerrätt från det datum då kunden genomfört sitt köp. Ett förtydligande är således att detta inte gäller från det datum kunden erlagt betalning.

Om kunden bokar en klass, utbildning eller workshop mindre än 14 dagar innan starten avsäger sig kunden 14 dagars ångerrätt. Detta gäller även vid köp av online material som levereras till kunden i samband med köp.

Force Majeure

Vid oförutsägbara händelser som ligger bortom Me Times kontroll tillämpas force majeure, force majeure kan tillämpas vid oförutsägbara händelser som ligger bortom vår kontroll och påverkar förutsättningarna att uppfylla avtalet eller åtagande.
Detta kan exempelvis innebära att en klass eller workshop kommer erbjudas online istället för på plats, utan att deltagaren har rätt till återbetalning. Det kan innebära längre leveranstider på beställda varor, eller att varor som beställt inte kan levereras och då återbetalas.
I det fall en klass eller Workshop måste flyttas till ett annat datum kommer kunden kunna välja att behålla sin plats vid det nya datumet, kunden kan även välja att låta sin fullt erlagda betalning vara innestående till valfri kommande klass eller workshop, eller få återbetalning. Om Me Time haft kostnader för klassen eller workshoppen som Me Time inte kunnat undvika så som, lokalhyra eller annan extern tjänst eller kostnad får kunden då tillbaka sin investering minus dessa utlägg. 

Återbetalning

Om kunden utnyttjar sin ångerrätt ska Me Time betala tillbaka hela tjänstens belopp snarast eller senast inom 30 dagar från det datum då kunden skriftligen meddelat Me Time.